Jak pracujemy

Zobacz realizację Twojego projektu w poszczególnych krokach

Każdy projekt realizujemy w oparciu o wyczerpujący schemat,

porządkując i systematyzując działania odpowiednio do poszczególnych etapów.

http://www.skillo.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_message_txt.svg

Nr 1. Communication skills

Po pierwsze rozmawiamy z Tobą. Słuchając Twoich potrzeb i oczekiwań względem projektu, pomagamy określić cel jaki zamierzasz osiągnąć. Zadajemy pierwsze pytania – zbierając wstępne informacje. W dalszej kolejności analizujemy, czytamy, oglądamy i chłoniemy wszelką wiedzę dotyczącą Twojej firmy, otoczenia w jakim działa, jej pozycji rynkowej, konkurencji oraz potencjalnych i obecnych klientów. Informacje te posłużą ostatecznie do stworzenia, w kolejnym kroku, briefu, określającego założenia i cele projektu.

http://www.skillo.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_pencil_ruler.svg
Nr 2. Briefing skills

Tworzymy skuteczne brief-y, które jasno określają założone przez Ciebie cele oraz umożliwiają nam zdefiniowanie zadań dla poszczególnych członków zespołu wykonawczego. Już na etapie pierwszego spotkania i przygotowania oferty prosimy Cię o odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań. Brief rozbudowujemy o wnioski z własnej analizy zebranych wcześniej danych oraz praktyczne rozwiązania. Dzięki czytelnie sporządzonej informacji wstępnej i określeniu członków zespołu, możliwa jest realizacja kolejnego kroku – burzy mózgów.

http://www.skillo.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_lightbulb.svg
Nr 3. Brainstorm skills

Realizujemy „burzę mózgów”, definiując problemy i szukając jak największej, możliwej ilości rozwiązań. Wyznaczony zespół, zgadnie z ideą burzy muzgów, nie ocenia pomysłów w trakcie ich generowania, gdyż chodzi w tym wypadku o ilość. Ocena i wybór kilku najlepszych koncepcji to dalszy etap brainstorm. Pozyskane w ten sposób, wyselekcjonowane dane, będą bazą do stworzenia strategii komunikacji – czyli określenia kanałów dotarcia do odbiorcy oraz doboru właściwych narzędzi.

http://www.skillo.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_mixer2.svg

Nr 4. Strategy skills

Budujemy strategię stosowania narzędzi komunikacji oraz miejsca i czasu ich występowania tak, by adresat odpowiadał założonemu targetowi, a przedstawione mu formy reklamowe były trafne, zapamiętywalne i miłe w odbiorze. Etap tworzenia strategii komunikacji to szkic działań promocyjnych, określający odbiorcę, zasięg działania komunikatu reklamowego, miejsce i czas jego występowania oraz przewidywane cele, jakie ma osiągnąć. Zdefiniowanie powyższych, wyłoni dobór kreacji konkretnych form reklamowych.

http://www.skillo.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_paintroller.svg
Nr 5. Creation skills

Tworzymy estetyczne rozwiązania graficzne, dobrane do profilu odbiorcy, marki bądź produktu, który je reprezentuje. Nasi graficy służą tu doświadczeniem w branży, kompetencją naukową oraz zwyczajną wrażliwością na piękno natury sztuki użytkowej. Projektowanie graficzne wzbogacamy ilustracją bądź wizualizają, jeśli cele strategii komunikacji tego wymagają. Finalnym elementem tego etapu są projekty reklamowe, prezentowane, w kolejnym kroku, Klientowi.

http://www.skillo.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_display.svg
Nr 6. Introduction skills

Przedstawiamy owoce naszych kreacji Twojej ocenie, w wersji ostatecznej, lecz jeszcze przed premierą. Dokonujemy ostatecznych korekt i poprawek kosmetycznych. Efekty naszej pracy, opatrzone komentarzem, pokazujemy w postaci przejrzystej prezentacji zawierającej w sobie wszystkie wykonane elementy graficzne, zarys koncepcji oraz podsumowanie finansowe wykonanych prac. Prezentację prowadzimy na osobistym spotkaniu bądź też zdalnie.

http://www.skillo.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_gear.svg

Nr 7. Implementation skills

Koordynujemy wdrożenie projektu reklamowego, jego faktyczne zafunkcjonowanie w rzeczywistym otoczeniu bądź przestrzeni wirtualnej. Dbamy by gładko i bezkonfliktowo przekaz dotarł do odbiorcy, wzbudzając w nim zakładane reakcje. Analizujemy i kontrolujemy efekty naszych działań – wyciągamy wnioski na przyszłość. Świadczymy gwarancję i serwis naszych usług. Jesteśmy w stałym kontakcie z Tobą, służąc pomocą i radą.